ARCHIEF

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

« IDFA - Green ScreenIDFA - Julie Monnagan over Guilty Pleasures »

IDFA - RELIGIE & BRUGGENBOUWERS

24

nov

2010

“Ik had niet gedacht dat ik in mijn leven ‘heilige oorlog’ zou horen”, zegt de Canadese filmmaker Stephen Marshall in ‘Holy Wars’. Een middeleeuwse term, dacht hij, totdat hij in zijn eigen westerse samenleving een heilige strijd constateerde. Hij volgt Aaron, een christelijke zendeling afkomstig uit de Amerikaanse bible belt, en Khalid, een bebaarde Ier met ‘Soldier of Allah’ op zijn T shirt, en organiseert een ontmoeting tussen de twee. Een ogenschijnlijk heilloze onderneming, maar met een verrassend effect.

Kunnen mensen met verschillende geloofsovertuigen redelijk met elkaar praten? Wie het IDFA programma doorspit kan wisselend somber en hoopvol worden. Het is hoe dan ook ontroerend om films te zien waarin mensen zich ideologisch lenig betonen en hun uiterste best doen een brug te slaan naar een cultuur die ver van ze afstaat.
De Amerikaans-Joodse Justine Shapiro maakte met ‘Our Summer in Tehran’ een warmbloedig egodocument over de tijd die ze met haar zoontje in Iran doorbracht. “Ik wil Iraanse moeders ontmoeten voordat onze zonen elkaar op het slagveld tegenkomen.” Tot haar eigen verbazing kan ze het best overweg met een gezin waarmee ze op het oog het minst gemeen heeft: een diep religieuze vrouw wier man lid is van de Revolutionaire Garde. Shapiro houdt de gesprekken huiselijk en oppervlakkig, maar haar nieuwsgierigheid is ontwapenend. En je vraagt je af of ze zonder ‘9/11’ en de politieke kilte tussen haar vaderland en Iran op het idee was gekomen naar Teheran te gaan.

Veel verder gaat Barbara Wally in ‘Arab Attraction’. Dit roodharige jarenlange boegbeeld van de Oostenrijkse kunstsector ontmoette in Jemen een taxichauffeur en maakte zich om te kunnen trouwen, zijn religie volledig eigen. In haar appartement vol feministische kunst en literatuur bepaalt híj nu wanneer haar hoofddoek op moet, in Jemen sluit ze zich gewillig in huis op terwijl hij zijn eerste vrouw bezoekt. Het is een verbijsterende omslag die je als kijker doet happen naar een uitleg. Die klinkt uiteindelijk eerder theoretisch dan emotioneel, maar haar bedaardheid is bewonderenswaardig.

“We kunnen de boodschap niet kiezen, maar we kunnen er wel voor kiezen te luisteren naar de boodschapper”, filosofeert Marshall, die in ‘Holy Wars’ vastlegt hoe het wereldbeeld van de zendeling wezenlijk is verruimd door zijn confrontatie met Khalid. Aarons nieuwsgierigheid en bedaardheid laat je heel wat vrolijker achter dan de heethoofdige bekeerling die het gelukkigst lijkt met een geweer in zijn handen.

IDFA
www.idfa.nl


© RdL
Trouw
24 november 2010